09-atseviska-apudenosana-gandriz-ikvienai-d-43023eb5-lv – husis.lv

09-atseviska-apudenosana-gandriz-ikvienai-d-43023eb5-lv

Pateicoties individuālajai programmēšanai, ūdens strūklu ar tās mainīgo diapazonu var pilnībā pielāgot laistāmā laukuma formai.