10002 – husis.lv

10002

Pretzagļu signalizācija, ko varat aktivizēt pēc vēlmes un vajadzības, nodrošina pļāvējam maksimālu drošību.