142l2 – husis.lv

142l2

Darba stundu skaitītājs ar tehniskās apkopes atgādinājumu
Norāda, kad ir pienācis traktora apkopes laiks.