235r-lv – husis.lv

235r-lv

Tālvadības spiediena regulācija nodrošina elektrības un ūdens ietaupīšanu.