235r – husis.lv

235r

Tālvadības spiediena regulācija nodrošina elektrības un ūdens ietaupīšanu.