2pakapju – husis.lv

2pakapju

Sniegs mašīnā tiek nogādāts ar dzenskrūvi un pēc tam tiek izpūsts laukā ar lielu apgriezienu ventilatoru.