5294f9c9 – husis.lv

5294f9c9

Ar drenāžas skrūvi atlikušo ūdeni var viegli izsūknēt, ja, piemēram, ir gaidāms sals.