57dd2bdb-lv – husis.lv

57dd2bdb-lv

Apturēšanas slēdzis automātiski atgriežas ON stāvoklī, lai iedarbināšana būtu bez problēmām.