akitis-nozageto-zaru-nonemsanai-1e124dd2-lv – husis.lv

akitis-nozageto-zaru-nonemsanai-1e124dd2-lv

Āķītis zāģa galā nodrošina atvieglo nozāģēto zaru noņemšanu un savākšanu.