akitis-nozageto-zaru-nonemsanai-1e124dd2 – husis.lv

akitis-nozageto-zaru-nonemsanai-1e124dd2

Āķītis zāģa galā nodrošina atvieglo nozāģēto zaru noņemšanu un savākšanu.