al-transmisija – husis.lv

al-transmisija

Komerciāla līmeņa pārnesumkārba ar alumīnija korpusu, kas paredzēta biežai un ilgai lietošanai.