ampro3 – husis.lv

ampro3

Iebūvēta GPS sistēma nosaka dārza karti, ieskaitot robežvada un vadošā vada atrašanas vietu.