apturesanas-sledzis – husis.lv

apturesanas-sledzis

Apturēšanas slēdzis automātiski atgriežas ON stāvoklī, lai iedarbināšana būtu bez problēmām.