attala-vadiba – husis.lv

attala-vadiba

Attālā vadība
Attālā vadība padara vieglāku griezējsliedes regulēšanu.