auto-sledzis – husis.lv

auto-sledzis

Apturēšanas slēdzis atgriežas "ON" (ieslēgtā) stāvoklī pēc tam, kad veiksmīgi pabeigta palaide.