automatiska-transmisija – husis.lv

automatiska-transmisija

AUTOMĀTISKĀ TRANSMISIJA
Viegla ātruma un virziena vadība, pateicoties ar sviru darbināmai automātiskai transmisijai.