automātiskais slēdzis-lv – husis.lv

automātiskais slēdzis-lv

Automātisks apturēšanas slēdzis
Apturēšanas slēdzis automātiski atgriežas ON stāvoklī, lai iedarbināšana būtu bez problēmām.