bakas-vaks – husis.lv

bakas-vaks

Lai uzpildītu degvielu, nav jāatver dzinēja pārsegs.