balts302 – husis.lv

balts302

Šļūtenes kaste var griezties ap savu asi 180 grādos. Tas pasargā sļūteni no samezglošanās