centr-2 – husis.lv

centr-2

Centrālā pļaušanas augstuma regulēšanas sistēma
Ātra un viegla pļaušanas augstuma uzstādīšana. Viena vadības svira kontrolē visu bloku.