citi4 – husis.lv

citi4

Kompakto, pie sienas uzstādāmo šļūtenes kasti, var pagriezt par 180° un pielocīt pie sienas, lai taupītu vietu.