daudzpusigs-lietosana-un-viegli-transpor-613aed84-lv – husis.lv

daudzpusigs-lietosana-un-viegli-transpor-613aed84-lv

Šļūtenes kaste var griezties ap savu asi 180 grādos. Tas pasargā sļūteni no samezglošanās