daudzpusigs-lietosana-un-viegli-transpor-613aed84 – husis.lv

daudzpusigs-lietosana-un-viegli-transpor-613aed84

Šļūtenes kaste var griezties ap savu asi 180 grādos. Tas pasargā sļūteni no samezglošanās