dazadi-stavokli – husis.lv

dazadi-stavokli

Ar aparātu iespējams strādāt tam atrododties gan vertikālā, gan horizontālā stāvoklī.