divpakapju-sistema – husis.lv

divpakapju-sistema

Sniegs mašīnā tiek nogādāts ar dzenskrūvi un pēc tam tiek izpūsts laukā ar lielu apgriezienu ventilatoru.