elektriski-regulejams – husis.lv

elektriski-regulejams

Pļaušanas augstumu iespējams ātri pārslēgt ar elektronisku augstuma iestatīšanu, viegli atrodama galvenajā izvēlnē.