erts-ad34d1c-lv – husis.lv

erts-ad34d1c-lv

Ar drenāžas skrūvi atlikušo ūdeni var viegli izsūknēt, ja, piemēram, ir gaidāms sals.