GA1500206-lv – husis.lv

GA1500206-lv

Augsnes mitruma sensors ilgtoši un elektroniskā veidā mēra temperatūras atšķirības augsnē un precīzi izvada mitrumu no augsnes.