GA5200092-lv – husis.lv

GA5200092-lv

Spiediena pusē var vienlaicīgi pieslēgt vairākas ierīces.