GA5200138b-lv – husis.lv

GA5200138b-lv

Izmainiet darbību, uzziniet drošības un iespējamo kļūdu paziņojumus un to risinājumus, kas tie attēloti ekrānā kādā no 24 valodām.