GA5200181-lv – husis.lv

GA5200181-lv

Ja netīrumi aizsprosto sūkni un traucē tā darbību, ir viegli to attaisīt, noņemot vāku, un iztīrīt no liekajām frakcijām