GA5500543-lv – husis.lv

GA5500543-lv

Pludiņslēdzis pasargā sūkni no bojājumiem, apturot sūkņa darbību, ja ir pārāk maz ūdens, tādējādi novēršot sūkņa darbību, ja tajā nav ūdens.