H3200701-lv – husis.lv

H3200701-lv

Ātrums un virziens tiek kontrolēts ar pedāļiem, kas ļauj turēt abas rokas uz stūres, lai nodrošinātu pietiekamu braukšanas kontroli.