H420-0275-lv – husis.lv

H420-0275-lv

Snīpjiem ir mehāniska aizdare, lai pasargātu no negaidītas atvēršanās un šķidrumu noplūdes.