izmesana-uz-sanu – husis.lv

izmesana-uz-sanu

Lai nodrošinātu efektīvāku pļaušanu, pļaušanas panna ir aprīkota ar sānu izmetējatveri.