jaudiga-griesana-un-atra-metalu-stieplu-39990636 – husis.lv

jaudiga-griesana-un-atra-metalu-stieplu-39990636

Ērtie rokturi ar divām turēšanas pozīcijām – spēcīgai griešanai un ātrai metāla stiepļu nogriešanai, ergonomiski iekļaujas plaukstā.