kalposanas-ilgums – husis.lv

kalposanas-ilgums

Kalpošanas ilgums
Visas detaļas ir pilnveidotas ilgai lietošanai smagos darba apstākļos.