kludas – husis.lv

kludas

Kļūdu noteikšana ar dažādu intervālu mirgojošu LED lampiņu