kombinētais slēdzis 2-lv – husis.lv

kombinētais slēdzis 2-lv

Kombinētā apturēšanas/droseles vadība atvieglo iedarbināšanu un samazina dzinēja pārplūdes iespēju.