laika apstākļi-lv – husis.lv

laika apstākļi-lv

Iestatiet darbības laiku, kas atbilst zāles augšanas tempam, tas nozīmē, ka Husqvarna Automower® maksimāli pļaus tad, kad zāli strauji augs.