lodisu-gultni – husis.lv

lodisu-gultni

Riteņi ar dubultiem lodīšu gultņiem
Nodrošina, ka pļāvējs ripo viegli un riteņi nekļūst vaļīgi pat pēc ekspluatācijas vairāku gadu garumā.