past-pirksts – husis.lv

past-pirksts

Pastiprināts rādītājpirksts no kazas ādas.