pļauj veselīgi-lv – husis.lv

pļauj veselīgi-lv

Gardena robots nopļauj zāli pamazām, īsiem atgriezumiem, bet bieži, kas nodrošina jauku un veselīgu zālienu.