rli503 – husis.lv

rli503

Pretzagļu signalizācija, ko varat aktivizēt pēc vēlmes un vajadzības, nodrošina pļāvējam maksimālu drošību.