salokams – husis.lv

salokams

Drošā veidā salokāma, kad to nelieto.