san-izmetejs – husis.lv

san-izmetejs

Lai nodrošinātu efektīvāku pļaušanu, pļaušanas panna ir aprīkota ar sānu izmetējatveri.