soft-start – husis.lv

soft-start

Elektroniskā Softstart(tm) funkcija
Nodrošina iedarbināšanu ar parastajiem, lēnas darbības drošinātājiem.