spriegosana – husis.lv

spriegosana

Ātra un viegla ķēdes nospriegošana, kā arī sliedes un ķēdes noregulēšana bez rīku palīdzības.