st151_vienpakapes – husis.lv

st151_vienpakapes

Sniegs efektīvi tiek savākts sniega pūtējā un tiek izmests ārā pa tekni.