trimer1 – husis.lv

trimer1

Nospižot pogu, palielinās dzinēja ātrums biezākas zāles pļaušanai.